Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање софтвера “sLIS-a” М-09/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-09/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге текуће поправке и техничко одржавање софтвера “sLIS-a” Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација

Poder anab?lico | Agencia de Noticias del MERCOSUR winstrol comprar activity