Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање уређаја за магнетну резонацу произвођача „Siemens“ и „Philips“ В-20/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-20/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге–текуће поправке и техничко одржавање уређаја за магнетну резонацу произвођача „Siemens“ и „Philips“.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-20-20
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-20-2020
Konkursna dokumentacija JN V-20-2020, Izmena 1

Odgovor 1, JN V-20-20
Odgovor 2, JN V-20-20

Коnkursna dokumentacija, ЈN V-20-2020, Izmena 2
Оbavestenje o produzenju roka, JN V-20-2020
Odgovor 3, JN V-20-20
Izmena 3, Konkursna dokumentacija, JN V-20-20
Оbavestenje o produzenju roka, JN V-20-2020, BROJ 2
Оbavestenje o produzenju roka, JN V-20-2020, broj 3

Коnkursna dokumenentacija, ЈN V-20-2020, Izmena 4
Odluka o dodeli ugovora, JN V-20-20
обавештење Дејан Величковић В-20 pdf
обавештење сименс В-20