Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за хемодијализу произвођача „Fresenius” и „Gambro” В-28/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В28/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за хемодијализу произвођача „Fresenius” и „Gambro” за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-28-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-28-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-28-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-28-2020