Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање пулсних оксиметара произвођача „Nelcor”, „Medical puresat” и „Palmcare econet” В-29/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В29/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге текуће поправке и техничко одржавање пулсних оксиметара произвођача „Nelcor”, „Medical puresat” и „Palmcare econet” за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-29-2020
Конкурсна документација, ЈН В-29-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-29-2020
Обавештење о закљученом уговору суперлаб в-29