Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање центрифуге произвођача “Hettich, Rotofix 32” и “Eppendorf” В-30/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В30/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге текуће поправке и техничко одржавање центрифуге произвођача “Hettich, Rotofix 32” и “Eppendorf” за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-30-2020
Конкурсна документација, ЈН В-30-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-30-2020
Обавештење о закљученом уговору мц компани в-30