Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма В-31/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В31/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-31-2020
Конкурсна документација, ЈН В-31-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-31-2020
Обавештење о закљученом уговору медицина јуниор в-31