Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну дијагностику В-34/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-34/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну
дијагностику Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-34-20
Konkursna dokumentacija, JN V-34-20
Odgovor 1, JN V-34-20

Izmena 1 – Konkursna dokumentacija, JN V-34-20
Оbavestenje o produzenju roka, JN V-34-2020, BROJ 1

Izmena 2 – Konkursna dokumentacija, JN V-34-20
Odgovor 2, JN V-34-20
Odluka o dodeli ugovora, JN V-34-20
Обавештење о закљученом уговору медиком в-34
Обавештење о закљученом уговору сименс в-34
Обавештење о закљученом уговору беоласер в-34