Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање моторног система за ортопедију В-42/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В42/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање моторног система за ортопедију за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-42-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-42-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-42-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 1, ЈН В-42-2020

Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-42-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одлука о додели уговора, ЈН В-42-2020
Обавештење о закљученом уговору б.браун в-42