Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање скенера “Somatom Emotion 16” В-25/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак, ЈН В-25/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање скенера “Somatom
Emotion 16” произвођача “Siemens”

Позив за подношење понуда ЈН В-25-2016.
Конкурсна документација, ЈН В-25-2016.
Одговор на питање 1, ЈН В-25-2016.
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда, ЈН В-25-2016.
Одлука о додели уговора, JН В-25-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-25-2016