Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијатермију В-40/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В40/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијатермију за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-40-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-40-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-40-2020
Обавештење о закљученом уговору птм в-40