Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање EEG aпарата В-09/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-09/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање EEG aпарата за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-09-20
Konkursna dokumentacija, JN V-09-20