Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање EEG aпарата В-11/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-11/2018
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање EEG aпарата за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-11-2018
ЈН В-11-2018 Конкурсна документација
ЈН В-11-2018 Коnkursna dokumentacija, Izmena 1