Српски | Srpski | English

Текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја М -05/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-05/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга–„Текуће оправке и техничко одржавање клима уређаја“
.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА(1)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(1)
Обавештење о закљученом уговору M052015