Српски | Srpski | English

Текуће поправке канализационог и водоводног система, број В-18/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-18/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – текуће поправке канализационог и водоводног система Универзитетске дечје клинике.
Шифра из Општег речника набавки:
45232151 – радови на обнови водоводн мреже.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање бр. 1