Српски | Srpski | English

текући водоводни и канализациони радови В-35/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-35/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – текући водоводни и канализациони радови за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-35-2016.
Конкурсна документација, ЈН В-35-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-35-2016.