Српски | Srpski | English

тестис протезе В-46/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-46/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – тестис протезе за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-46-2016.
Конкурсна документација, В-46-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-46-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-46-2016.