Српски | Srpski | English

технички гасови и хелијум са услугом претакања В-39/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-39/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички гасови и хелијум са услугом претакања као технички гас за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-39-2019
Конкурсна документација, ЈН В-39-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-39-2019
Одговор на питање 2, ЈН В-39-2019

Одговор на питање 3, ЈН В-39-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-39-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда