Српски | Srpski | English

Технички материјал за потребе одржавања објекта В-16/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-16/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –техничког материјала за потребе одржавања објекта,обликован у четири партије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор на питање први В162015

Одгобор на питање бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору 1В162015

Обавештење о закљученом уговору 2В162015

Обавештење о закљученом уговору 3В162015