Српски | Srpski | English

технички материјал за потребе одржавања објекта В-50/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-50/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички материјал за потребе одржавања објекта Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-50-2016.
Конкурсна документација, В-50-2016.
Одговор на питање 1, ЈН В-50-2016.
Одговор на питање 2, ЈН В-50-2016.
Измена Конкурсне документације 1, В-50-2016.
Одговор на питање 3, ЈН В-50-2016.
Измена Конкурсне документације 2, В-50-2016.
Одговор на питање 4, ЈН В-50-2016.
Измена Конкурсне документације 3, В-50-2016.
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда.
Одговор на питање 5, ЈН В-50-2016
Одговор на питање 6, ЈН В-50-2016
Измена Конкурсне документације 4, В-50-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одлука о додели уговора, ЈН В-50-2016

Одлука о обустави поступка, ЈН В-50-2016
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Nova paralela i Jovaco