Српски | Srpski | English

Технички материјал за потребе одржавања M-09-14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-09/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Технички материјал за потребе одржавања објекта, по партијама:
Партија 1. – Водоводни материјал
Партија 2. – Електро материјал

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Прилог