Српски | Srpski | English

течни хелијум са услугом претакања М-15/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-15/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – течни хелијум са услугом претакања за потребе Универзитетске
дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-15-2016
Конкурсна документација, ЈН М-15-2016
Обавештење о закљученом уговору(2)