Српски | Srpski | English

трокраке славине П-06/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – трокраке славине за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-06/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-06-2016
Измена конкурсне документације 1, ЈН П-06-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-06-2016