Српски | Srpski | English

Уградни материјал у ортопедији В-29/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак јавне набавке, ЈН В-29/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – Уградни материјал у ортопедији, обликована по партијама

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, В-29-2016.
odluka-o-obustavi-postupka-ortopedija-partija-2-i-10-jn-v-29-2016
odluka-o-dodeli-ugovora-ortopedija-jn-v-29-2016
Обавештење о закљученом уговору 4, ЈН В-29-2016.