Српски | Srpski | English

уградни материјал у ортопедији В-32/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-32/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уградни материјал у ортопедији за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podošenje ponuda, В-32-2020
Konkursna dokumentacija, ЈН В-32-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN V-32-20
Обавештење о закљученом уговору марк медикал в-32