Српски | Srpski | English

Уградни материјал у ортопедији – ЕСИН ТЕН клинови“, број П-11/2014.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Уградни материјал у ортопедији – ЕСИН ТЕН клинови”, број П-11/2014

Покретање поступка

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације