Српски | Srpski | English

универзална машина са прикључцима и остала опрема за домаћинство М-26/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-26/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – универзална машина са прикључцима и остала опрема за домаћинство за потребе Службе за исхрану Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-26-2018
Конкурсна документација, ЈН М-26-2018
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-26-2018