Српски | Srpski | English

Униформе за запослене, хируршки веш и болничка постељина М-22/2015

Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности бр. М-22/2015

Предмет јавне набавке:
Набавка добара - униформе за запослене, хируршки веш и болничка постељина
за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, M-22-2015
Конкурсна документација, ЈН М-22-2015
Измена конкурсне документације 2, ЈН М-22-2015
Одговор на питање 1, ЈН М-22-2015
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1, ЈН М-22-2015