Српски | Srpski | English

уништавање медицинског отпада ЈН М-16/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН М-16/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – уништавање медицинског отпада Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN M-16-20
Konkursna dokumentacija, JN M-16-20
Odluka o dodeli ugovora, JN-M-16-20
Обавештење о закљученом уговору инвестфарм импекс м-16

Обавештење о закљученом уговору ремондис м-16