Српски | Srpski | English

услуга контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара, преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту М-10/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-10/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге услуга контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара, преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Позив за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора, ЈН М-10-2020
Обавештење о закљученом уговору smart bulding tehnologies м-10