Српски | Srpski | English

услуга контроле и одржавање стабилних система за дојаву пожара М-08/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-08/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга контроле и одржавање стабилних система за дојаву пожара, за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда М-08-2016
KONKURSNA DOKUMENTACIJA M-08-2016
Питања и одговори 1 за М-08-2016
Одлука о додели уговора