Српски | Srpski | English

Услуга о државања софтвера – лиценца за антивирусни софтвер М – 12 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-12/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугао државања софтвера–лиценца за антивирусни софтвер NOD32 за потребе
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
 .
Позив заподношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(3)
Обавештење о закљученом уговору 1(1)