Српски | Srpski | English

услуга прања веша В-38/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В38/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге услуга прања веша за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-38-2020
Конкурсна документација, ЈН В-38-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-38-2020
Обавештење о закљученом уговору бела хармонија в-38