Српски | Srpski | English

Услуга прања подова и чишћња објекта М-05/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-05/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је набавка услуга прања подова и чишћња објекта, за
потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговори на питања

Продужење рока