Српски | Srpski | English

Услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша В-24/14.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-24/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша.
Шифра из Општег речника набавки: 98312000 Услуге чишћења текстила; 98311000
Услуге скупљања веша и доставе рубља на прање

24 – javni poziv – Pranje vesa
24 – Konkursna – Pranje vesa 24 – javni poziv – Pranje vesa
Измена 1
Измена документације- за портал
Измена стр 5, 7 и 34
Одговор на постављена питања
Обавештеење о продужењу рока
Појашњењ конкурсне документације
Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
РЕШЕЊЕ РЕПУУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ