Српски | Srpski | English

Услуге израде акта о процени ризика за запослене М-01-2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-01/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге израде акта о процени ризика за запослене за потребе Универзитетске дечје клинике.

 

Позив за подношење понуда, M-01-2015

Конкурсна документација, M-01-2015

Обавештење о закљученом уговору, M-01-2015