Српски | Srpski | English

уље и кекс П-14/201

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уље и кекс за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-14/201

Обавештење о покретању преговарачког поступка.
Конкурсна документација, П-14-2016.
Одлука о обустави поступка, ЈН П-14-2016.