Српски | Srpski | English

уље и кекс П-16/2016.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уље и кекс за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-16/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-16-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-16-2016.
Одлука о обустави поступка, ЈН П-16-2016.