Српски | Srpski | English

уље и месне прерађевине В-76/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-76/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уље и месне прерађевине за потребе Универзитетске дечје клинике,

Позив за подношење понуда, В-76-2019
Конкурсна документација, ЈН В-76-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-76-2019
Обавештење о закљученом уговору Bookmark, ЈН В-76-2019
Обавештење о закљученом уговору Yuhor, ЈН В-76-2019
Одлука о измени уговора, ЈН В-76-2019