Српски | Srpski | English

фармацеутски производи ЈН 404-1-110/19-100

ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Организација за обавезно социјално осигурање
Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-100

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лек за јавну набавку лека Fitomenadion(vitamin K1) 2mg I 10mg

Назив и ознака из општег речника:33600000 – фармацеутски производи

Обавештење о закљученом уговору пхоеникс фарма ц-292