Српски | Srpski | English

филтери за централну климу дијагностичког центра и ангио сале М-07/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – филтери за централну климу дијагностичког центра и ангио сале Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-07-2016
Конкурсна документација, ЈН М-07-2016
Одлука о додели уговора, ЈН М-07-2016