Српски | Srpski | English

хируршки веш за потребе одељења за кардиохирургију M-27/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-27/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки веш за потребе одељења за кардиохирургију Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, M-27-2015
Конкурсна документација, ЈН М-27-2015
Одговор на питање 1, ЈН М-27-2015
Одлука о додели уговора, ЈН М-27-2015
Обавештење о закљученом уговору