Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе опште хирургије В-17/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-17/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе опште хирургије Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-17-2016.
Конкурсна документација, В-17-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-17-2016.
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-17-2016.