Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе опште хирургије В-63/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-63/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе опште хирургије Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН В-63-2017
Конкурсна документација, ЈН В-63-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-63-2017