Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе опште хирургије В-73/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-73/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе опште хирургије Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-73-2019
Конкурсна документација, ЈН В-73-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-73-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН В-73-2019

Одлука о додели уговора, ЈН В-73-2019
Обавештење о закљученом уговору Dexon, JN V-73-2019

Обавештење о закљученом уговору Medi ray, JN V-73-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-73-2019