Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе опште хирургије В-05/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-05/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе опште хирургије Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-05-2016
Конкурсна документација, В-05-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-05-2016
Измена конкурсне документације 1, В-05-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-05-2016
Одговор на питање 3, ЈН В-05-2016
Одговор на питање 4, ЈН В-05-2016
Измена конкурсне документације 2, В-05-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одговор на питање 5, ЈН В-05-2016
Одговор на питање 6, ЈН В-05-2016
Измена конкурсне документације 3, В-05-2016
Измена конкурсне документације 4, В-05-2016
Одговор на питање 7, ЈН В-05-2016
Одговор на питање 8, ЈН В-05-2016
Одговор на питање 9, ЈН В-05-2016
Измена конкурсне документације 5, В-05-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 3
Одлука о обустави поступка, ЈН В-05-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-05-2016
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права(1)
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-05-2016
Обавештење свих учесника
Обавештење свих учесника
Одлука о обустави поступка, ЈН В-05-2016.