Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе Службе за кардиохирургију В-27/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-27/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе Службе за кардиохирургију

Poziv za podnošenje ponuda, В-27-2020
Коnkursna dokumentacija JN V-27-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN V-27-20
Обавештење о закљученом уговору стига в-27