Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе службе кардиохирургије В-04/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-04/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе службе кардиохирургије Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-04-2016
Конкурсна документација, В-04-2016
Измена Конкурсне документације 1, В-04-2016
Измена Конкурсне документације 2, В-04-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-04-2016
Одговор на питање 3, ЈН В-04-2016
Измена Конкурсне документације 4, В-04-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одлука о додели уговора, ЈН В-04-2016
Обавештење о закљученом уговору