Српски | Srpski | English

Хируршки конци за потребе службе кардиохириргије В-05/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-05/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „ Хируршки конци за потребе службе кардиохириргије.
Назив и ознака из општег речника: 33141125 Материјал за хируршко шивење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА –

ПРИЛОГ 1 –

Обавештење о закљученом уговору