Српски | Srpski | English

хируршки конци П-02/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-02/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-02-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-02-2016
Обавештење о закљученом уговору BBraun
Обавештење о закљученом уговору Sutura