Српски | Srpski | English

црева за респираторе В-25/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-25/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – црева за респираторе за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-25-2020
Конкурсна документација, ЈН В-25-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-25-2020

Одлука о додели уговора, ЈН В-25-2020
Обавештење о закљученом уговору медисал в-25

Обавештење о обустави поступка в-25